List of domain with eus extension

Top 50 domain with eus extension

1. naiz.eus2. berria.eus3. bizkaia.eus
4. athletic-club.eus5. euskaltzaindia.eus6. gipuzkoa.eus
7. araba.eus8. eustat.eus9. goiena.eus
10. argia.eus11. getxo.eus12. innobasque.eus
13. baleike.eus