e-predmet.pravosudje.hr -

Top keyword related from Google/Bing/Yahoo of e-predmet.pravosudje.hr

e-predmet

Load more


Top URL related to e-predmet.pravosudje.hr

1. Text link: e-Predmet

Domain: e-predmet.pravosudje.hr

Link: http://e-predmet.pravosudje.hr/

Description: Kroz e-Predmet moguće je pretražiti predmete sudova koji koriste eSpis sustav. Više podataka o eSpisu potražite na poveznici O e-Predmetu.

2. Text link: e-Predmet

Domain: e-predmet.pravosudje.hr

Link: http://e-predmet.pravosudje.hr/?q=o

Description: Novosti. 18.04.2013. - Službeni početak produkcijskog rada e-Predmet portala. O e-Predmetu. Javni pristup osnovnim podacima o sudskim predmetima ili e-Predmet je javna i besplatna usluga strankama, punomoćnicima i drugim zainteresiranim osobama koje sudjeluju u sudskim postupcima.

3. Text link: Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske - e-Predmet ...

Domain: pravosudje.gov.hr

Link: https://pravosudje.gov.hr/vijesti/e-predmet-javni-i-besplatni-pristup-osnovnim-podacima-sudskih-predmeta/158

Description: E-Predmet omogućit će građanima uvid u status njihovih predmeta, odnosno, informiranje o tijeku i dinamici rješavanja predmeta za predmete koji se trenutno nalaze u eSpis sustavu, a to su predmeti svih županijskih i trgovačkih sudova, te predmeti sa 46 općinskih sudova. Do kraja 2013. godine eSpis će, kroz IPA projekt, biti ...

4. Text link: E-predmeti

Domain: www.kastela.hr

Link: https://www.kastela.hr/e-predmeti

Description: Braće Radić 1, 21212 Kaštel Sućurac, Hrvatska Email: [email protected] Faks: +385 21 224-201 OIB: 08727843572 MB: 02580993 Žiro - IBAN: HR79 2390 0011 8181 0000 4

5. Text link: Županijski sud u Osijeku - sudovi.pravosudje.hr

Domain: sudovi.pravosudje.hr

Link: https://sudovi.pravosudje.hr/zsos/index.php?linkID=22

Description: E-Predmet omogućit će građanima uvid u status njihovih predmeta, odnosno,informiranje o tijeku i dinamici rješavanja predmeta za predmete koji se trenutno nalaze u eSpis sustavu. Za uvid u spis Županijskog suda u Osijeku jednostavno kliknite na poveznicu ispod: e-Predmet.

6. Text link: Županijski sud u Požegi - sudovi.pravosudje.hr

Domain: sudovi.pravosudje.hr

Link: http://sudovi.pravosudje.hr/zspz/index.php?linkID=18

Description: OPĆE INFORMACIJE: ŽUPANIJSKI SUD U SLAVONSKOM BRODU. STALNA SLUŽBA U POŽEGI Svetog Florijana 2 34000 POŽEGA p.p. 310. tel. (+385 34) 290-400

7. Text link: Ljiljana Ergotić - Općinski sud u Osijeku

Domain: epredmet.github.io

Link: https://epredmet.github.io/suci_ishodi/ljiljana_ergotic_5107.html

Description: Datum pismena Spis Vrsta pismena

8. Text link: Oglasne ploče sudova | e-Oglasna ploča sudova

Domain: e-oglasna.pravosudje.hr

Link: https://e-oglasna.pravosudje.hr/objave-sudova

Description: Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Izrada web portala je sufinancirana u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz Europskog socijalnog fonda

9. Text link: Naslovnica | e-Oglasna ploča sudova

Domain: e-oglasna.pravosudje.hr

Link: https://e-oglasna.pravosudje.hr/

Description: Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Izrada web portala je sufinancirana u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz Europskog socijalnog fonda

10. Text link: Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske - Naslovna

Domain: pravosudje.gov.hr

Link: https://pravosudje.gov.hr/

Description: e-Predmet; e-Oglasna ploča; Sudski registar; Zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra - ZIS OSS; Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak; Registar nesolventnosti; Moji predmeti i e-Komunikacija ; Pogledajte više

Load more


iKeyword Traffic Ranks of e-predmet.pravosudje.hr
Owner:
Popular link:
Title link:
RANK:176114
Country code:HR
Country name:Croatia
Rank on country:171
Host:e-predmet.pravosudje.hr
IP:89.249.109.24
Ref link:Naslovnica / Vlada Republike Hrvatske - službeni web portal: www.vlada.hr/
Narodne novine: www.nn.hr/
Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja: www.mzopu.hr/
Ministarstvounutarnjih Poslova: www.mup.hr/
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva: www.mps.hr/
Morh On-line: www.morh.hr/
Dobrodoli | Welcome: www.mmtpr.hr/
Ministarstvo gospodarstva: www.mingo.hr/
Ministarstvo kulture: www.min-kulture.hr/
Croatia - Ministry of Finance: www.mfin.hr/
Domains same extension :pravosudje.hr