geoportalpraha.cz -

Top keyword related from Google/Bing/Yahoo of geoportalpraha.cz

Geoportal Prahageoportal praha

Load more


Top URL related to geoportalpraha.cz

1. Text link: Geoportal Praha - Úvod | Geoportál hl. m. Prahy

Domain: www.geoportalpraha.cz

Link: https://www.geoportalpraha.cz/

Description: Územně analytické podklady hl. m. Prahy (ÚAP) jsou unikátním pravidelně aktualizovaným souborem informací o stavu území hl. m. Prahy v členění na jednotlivá témata: Urbanismus, Doprava, Technické vybavení, Využití území, Hygiena prostředí, Ochrana přírody, Ekonomika a další. ÚAP jsou hlavním podkladem pro zpracování územně plánovacích dokumentací, zejména ...

2. Text link: Mapa online | Geoportál hl. m. Prahy - geoportalpraha.cz

Domain: www.geoportalpraha.cz

Link: https://www.geoportalpraha.cz/cs/mapy/mapa-online

Description: Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2. tel.: +420 236 005 618. fax: +420 220 514 652. e-mail: [email protected]

3. Text link: Georeport

Domain: georeport.iprpraha.cz

Link: http://georeport.iprpraha.cz/

Description: PLATNÝ ÚZEMNÍ PLÁN. Promítnutí sledovaného území do vybraných výkresů územního plánu doplněné o výpis regulativů využití území v návrhovém horizontu, respektive územní rezervě a výpis veřejně prospěšných staveb.

4. Text link: Geoportalpraha.cz down? - Geoportalpraha outages, problems ...

Domain: updowntoday.com

Link: https://updowntoday.com/en/sites/geoportalpraha.cz

Description: Geoportalpraha : Geoportal Praha - traffic statistics - HypeStat: geoportalpraha.cz receives about 325 unique visitors and 878 (2.70 per visitor) page views per day which should earn about $1.70/day from advertising revenue.Estimated site value is $764.10.According to Alexa Traffic Rank geoportalpraha.cz is ranked number 668,819 in the world ...

5. Text link: Geoportál Praha | Geoportály

Domain: geoportaly.geograficke-rozhledy.cz

Link: https://geoportaly.geograficke-rozhledy.cz/geoportal-praha

Description: Jedná se o poněkud netypický obecní portál, který kromě tradičního zobrazení územního plánu a informací ohledně ÚSES (Územní systém ekonomické stability) a dalších povinných plánů v rámci obce, disponuje rozsáhlým množstvím doplňujících tematických vrstev.

6. Text link: Městská část Praha 6 (Portál hlavního města Prahy)

Domain: www.praha.eu

Link: https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/mestske_casti/praha_6/index.html

Description: Městská část Praha 6 zahrnuje celá katastrální území Ruzyně, Liboce, Veleslavína, Vokovic, Dejvic, Střešovic a části katastrálních území Břevnova, Sedlce, Bubenče a Hradčan.

7. Text link: Řidičské průkazy - vydání, výměna (Portál hlavního města ...

Domain: www.praha.eu

Link: https://www.praha.eu/jnp/cz/potrebuji_resit/zivotni_situace/dopravnespravni_cinnosti/registr_ridicu/ridicske_prukazy_vystaveni_vymena_old.html

Description: Pro vydání řidičského průkazu již není nutné fotografii úřadu předkládat (Řidičský průkaz vydáván od 1. 5. 2004 v provedení plastové karty, s omezením na 5 nebo 10 let - Model Evropských společenství - na 5 let je omezen řidičský průkaz s oprávněním pro skupinu C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E , na 10 let v ostatních případech)

8. Text link: Výkresy územního plánu

Domain: www.iprpraha.cz

Link: https://www.iprpraha.cz/vykresyup

Description: Grafickou část územního plánu tvoří 18 výkresů v měřítku 1 : 10 000, případně 1 : 25 000. Výkresy je možné prohlížet online v mapové aplikaci, nebo stáhnout jako jednotlivé listy v tiskové kvalitě ve formátu PDF.

9. Text link: Vítejte - Národní geoportál INSPIRE

Domain: geoportal.gov.cz

Link: https://geoportal.gov.cz/

Description: KOVIN (Koordinační výbor pro INSPIRE) po svém posledním jednání doporučil k užívání novou verzi Metadatového profilu ČR. Dokument naleznete na stránce Metadata > Vytvořit na Národním geoportálu INSPIRE.

10. Text link: Hluková mapa | Atlas životního prostředí

Domain: mpp.praha.eu

Link: https://mpp.praha.eu/app/map/atlas-zivotniho-prostredi/cs/hlukova-mapa

Description: Atlas životního prostředí v Praze. Prosím, přejděte na nové verze aplikací.. Hluková mapa

Load more


iKeyword Traffic Ranks of geoportalpraha.cz
Owner:
Popular link:
Title link:
RANK:2800599
Country code:
Country name:
Rank on country:
Host:geoportalpraha.cz
IP:78.24.14.98
Ref link:
Domains same extension :cz