op-kzp.sk -

Top keyword related from Google/Bing/Yahoo of op-kzp.sk

op-kzp.skop kzp

Load more


Top URL related to op-kzp.sk

1. Text link: Op-kzp - Operačný program - Kvalita životného prostredia

Domain: www.op-kzp.sk

Link: https://www.op-kzp.sk/

Description: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), vydalo dňa 03. septembra 2020 Usmernenie č.4 k výzve s kódom OPKZP-PO2-SC211-2017-18 (ďalej len „18. výzva“) na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na preventívne opatrenia ...

2. Text link: OPERAČNÝ PROGRAM KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 2014-2020 ...

Domain: www.minv.sk

Link: https://www.minv.sk/?OPKZP

Description: OPERAČNÝ PROGRAM KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 2014-2020 . Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky je sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Kvalita životného prostredia (OP KŽP) pre Prioritnú os 3 - Podpora riadenia rizík, riadenia mimoriadnych udalostí a odolnosti proti mimoriadnym udalostiam ovplyvnených zmenou klímy, Špecifický cieľ 3.1.1 – Zvýšenie ...

3. Text link: OP KŽP | SAŽP.sk

Domain: www.sazp.sk

Link: https://www.sazp.sk/fondy-eu/operacny-program-kvalita-zivotneho-prostredia/op-kzp.html

Description: OP KŽP. Slovenská agentúra životného prostredia je odbornou organizáciou Ministerstva životného prostredia SR s celoslovenskou pôsobnosťou zameranou na starostlivosť o životné prostredie a tvorbu krajiny v súlade so zásadami trvalo udržateľného rozvoja.

4. Text link: Operačný program kvalita životného prostredia

Domain: www.minzp.sk

Link: https://www.minzp.sk/opkzp/

Description: Oficiálne informácie sú poskytované na našej webovej stránke www.op-kzp.sk, ako aj počas informačných dní k aktuálne vyhláseným výzvam, prípadne na vyžiadanie prostredníctvom e-mailovej adresy alebo alebo telefonicky na telefónnom čísle infolinky +421/906314282.

5. Text link: PETRŽALKA Z OKNA - súťaž + výstava Petržalka z neba

Domain: www.kzp.sk

Link: https://www.kzp.sk/

Description: ZRUŠENÉ! Senior caffe - Smartfón. 08.09.2020 - 15:00 Dom kultúry Zrkadlový háj. prednáška v Literárnej kaviarni DK Zrkadlový háj "Ako pracovať s novými technológiami - pre začiatočníkov"

6. Text link: OP KZP Archives - CNS EuroGrants

Domain: cns-e.eu

Link: https://cns-e.eu/category/op-kzp/

Description: pkl 21/03/2016 op kzp Ministerstvo životného prostredia SR vyhlásilo dňa 21.3.2016 10. výzvu na predkladanie žiadosti o NFP zameranú na triedený zber komunálnych odpadov a mechanicko-biologickú úpravu komunálnych odpadov.

7. Text link: opzp.sk » Operačný program Životné prostredie

Domain: www.opzp.sk

Link: http://www.opzp.sk/

Description: Oznámenie k Aktualizácii Príručky pre prijímateľa, verzia 4.5 v časti aktuality: Slovenská agentúra životného prostredia ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo Príručku pre prijímateľa verzia 4.5 platnú od 02.05.2017.

8. Text link: OP KZP 300x400 2017 - SIEA

Domain: www.siea.sk

Link: https://www.siea.sk/wp-content/uploads/files/op_kzp/aktuality_2017/OP_KZP_300x400_2017.pdf

Description: Title: OP_KZP_300x400_2017 Author: lt Created Date: 20170420090722Z

9. Text link: KZP - PETRŽALKA Z OKNA - súťaž + výstava Petržalka z ...

Domain: www.kzp.sk

Link: http://www.kzp.sk/

Description: VIP KLUB. Staňte sa členom VIP Klubu a získajte všetky novinky ako prvý! Odoberaním nášho newslettera KZP Novinky získate prístup k celomesačnému programu, k všetkým novinkám,

Load more


iKeyword Traffic Ranks of op-kzp.sk
Owner:
Popular link:
Title link:
RANK:548938
Country code:
Country name:
Rank on country:
Host:op-kzp.sk
IP:195.49.189.147
Ref link:
Domains same extension :sk