quangbinhuni.edu.vn -

Top keyword related from Google/Bing/Yahoo of quangbinhuni.edu.vn

quangbinhuniquang binh university

Load more


Top URL related to quangbinhuni.edu.vn

1. Text link: Trường Đại học Quảng Bình – Quang Binh University

Domain: quangbinhuni.edu.vn

Link: http://quangbinhuni.edu.vn/

Description: Trường Đại học Quảng Bình được thành lập theo Quyết định số 237/QĐ-TTg ngày 24/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Text link: Trường Đại học Quảng Bình – Quang Binh University

Domain: quangbinhuni.edu.vn

Link: https://quangbinhuni.edu.vn/en/quang-binh-university/

Description: Quang Binh University was established under the Prime Minister’s Decision No. 237 / QD-TTg dated October 24, 2006. This is the only university in Quang Binh province with multi-disciplinary, multi-level training.

3. Text link: Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Bình

Domain: www.quangbinh.gov.vn

Link: http://www.quangbinh.gov.vn/3cms/

Description: Từ ngày 01 - 30/6/2020, triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy

4. Text link: PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Domain: daotao.quangbinhuni.edu.vn

Link: http://daotao.quangbinhuni.edu.vn/

Description: PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐÀO TẠO. Module dành cho giảng viên. Module dành cho sinh viên. Quản trị lấy ý kiến người học. Quản trị tra cứu văn bằng, chứng chỉ

5. Text link: Trung tâm Học liệu trường Đại học Quảng Bình

Domain: lrc.quangbinhuni.edu.vn

Link: http://lrc.quangbinhuni.edu.vn/

Description: Trung tâm hoạt động trong lĩnh vực thông tin và thư viện, có nhiệm vụ phục vụ hoạt động giảng dạy, học tập, đào tạo, nghiên cứu khoa học; triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ và quản lý; tổ chức và thực hiện các chương trình đào tạo đại học, dưới đại học, liên kết đào tạo các ngành ...

6. Text link: Danh mục tài liệu - Thư viện số Trường Đại học Quảng Bình

Domain: thuvienso.quangbinhuni.edu.vn

Link: http://thuvienso.quangbinhuni.edu.vn/

Description: 128 p quangbinhuni 16/05/2020 23 0 Download. Ebook Tài liệu tập huấn dạy học theo sách giáo khoa mới các môn Toán – Tiếng Việt, Đạo đức, Tự nhiên và xã hội lớp 1: Phần 1.

7. Text link: LÝ LỊCH KHOA HỌC-TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH

Domain: llkh.quangbinhuni.edu.vn

Link: http://llkh.quangbinhuni.edu.vn/

Description: Email: [email protected] - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054 Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình

8. Text link: Đăng nhập TDOffice

Domain: qlvb.quangbinhuni.edu.vn

Link: http://qlvb.quangbinhuni.edu.vn/

Description: Đăng nhập hệ thống: Tên đăng nhập: Mật khẩu: Nhớ mật khẩu

9. Text link: Khóa học về Trí tuệ nhân tạo và Trí tuệ nhóm

Domain: aici2017.quangbinhuni.edu.vn

Link: http://aici2017.quangbinhuni.edu.vn/

Description: Thời gian lớp học: Ngày 20 và 21 tháng 12 năm 2017 Địa điểm tổ chức: Trung tâm học liệu, Trường Đại học Quảng Bình Time of the school: 20-21 December, 2017 Venue: Learning Resources building, Quang Binh University

10. Text link: Intelligent Systems Laboratory

Domain: islab.quangbinhuni.edu.vn

Link: http://islab.quangbinhuni.edu.vn/

Description: Intelligent systems are a science field that deals with intelligent behavior, learning, and adaptation in machines for constructing system based on artificial intelligent. This aim conducts functions of sensing, actuation, and control in order to describe and analyze a situation, and make decisions based on the available data in a predictive or ...

Load more


iKeyword Traffic Ranks of quangbinhuni.edu.vn
Owner:
Popular link:
Title link:
RANK:773739
Country code:VN
Country name:Vietnam
Rank on country:17065
Host:quangbinhuni.edu.vn
IP:123.30.191.186
Ref link:Petalia: www.petalia.org/
Chứng khoán OTC - ChungkhoanOTC.com: www.chungkhoanotc.com/
Domains same extension :edu.vn