Results for keyword: девизни резерви

Top keyword related from Google/Bing/Yahoo of девизни резерви

девизни резерви

Load more

Top URL related to девизни резерви

1. Text link: Македонски - Oфицијални девизни резерви и девизна ликвидност

Domain: nbrm.mk

Link: http://nbrm.mk/oficijalni_devizni_rezervi_i_devizna_likvidnost.nspx

Description: На крајот на јули 2020 година, официјалните девизни резерви изнесуваат 3.512,4 милиони евра. Најголем дел од девизните резерви се пласирани во хартии од вредност (82,5%) по што следуваат ...

2. Text link: Официјални девизни резерви

Domain: www.nbrm.mk

Link: http://www.nbrm.mk/ns-newsarticle-oficijalni-devizni-rezervi.nspx

Description: Web страната на НБРМ содржи податоци и информации за монетарната политика, банкарскиот систем, банкарската супервизија и регулатива, финансиската стабилност, истражува~ката работа, платните системи, финансиските ...

3. Text link: Девизни резерви — Википедија

Domain: mk.wikipedia.org

Link: https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8

Description: Девизни резерви (англиски: Foreign exchange reserves, Official reserves) ја сочинуваат странската актива која се наоѓа под контрола на монетарната власт и се наоѓа на располагање за финансирање на нерамнотежата во платниот биланс, како ...

4. Text link: Девизни резерви од 3,5 милијарди евра на крајот на јули ...

Domain: biznisinfo.mk

Link: https://biznisinfo.mk/devizni-rezervi-od-3-5-milijardi-evra-na-krajot-na-juli/

Description: Вкупните девизни резерви, заклучно јули оваа година, достигнаа ниво од 3.512.370.000 евра.

5. Text link: Колку беа девизните резерви во јуни? - Бизнис Инфо

Domain: biznisinfo.mk

Link: https://biznisinfo.mk/kolku-bea-deviznite-rezervi-vo-juni/

Description: Вкупните девизни резерви заклучно 30-ти јуни оваа година имаа вредност од 3.639.740.000 евра или 560,6 милиони евра повеќе во однос на претходниот месец или 711,5 милиони евра повеќе во споредба со јуни 2019 година, покажуваат ...

6. Text link: НБРМ: Девизните резерви во јули намалени за 126,6 милиони евра

Domain: time.mk

Link: https://time.mk/c/390a90ee6a/kineskite-devizni-rezervi-na-maksimum.html

Description: Вкупните девизни резерви во земјава заклучно со 31 јули 2107 година имаа вредност од 2.273.300.000 евра, покажуваат пподатоците на Народната банка на Република Македонија. Еден месец претходно државните девизни резерви беа ...

7. Text link: Девизни резерви на Македонија — Википедија

Domain: mk.wikipedia.org

Link: https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0

Description: Вкупните девизни резерви биле поделени на три портфолија: ликвидносно, инвестиционо и злато, со цел да се зголеми ефикасноста и флексибилноста при управувањето.

8. Text link: Народна банка: Девизни резерви од 3,5 милијарди евра на ...

Domain: standard.mk

Link: https://standard.mk/ekonomija/narodna-banka-devizni-rezervi-od-3-5-milijardi-evra-na-krajot-na-juli/

Description: Вкупните девизни резерви, заклучно јули оваа година, достигнаа ниво од 3.512.370.000 евра, што е намалување за 127,3 милиони евра во однос на претходниот месец (3.639.740.000 евра). Државните девизни резерви на крајот на јули 2019 ...

9. Text link: Девизне резерве — Википедија

Domain: sr.wikipedia.org

Link: https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5

Description: Девизне резерве чине страну активу која се налази под контролом монетарних власти и налази се на располагању монетарним властима за потребе директног финансирања неравнотеже у платном билансу, индиректног ...

Load more (9)