Results for keyword: e izvadak pravosudje hr

Top keyword related from Google/Bing/Yahoo of e izvadak pravosudje hr

pravosudje hr e izvadak

Load more

Top URL related to e izvadak pravosudje hr

1. Text link: Pregled Glavne Knjige - oss.uredjenazemlja.hr

Domain: oss.uredjenazemlja.hr

Link: http://oss.uredjenazemlja.hr/public/lrServices.jsp?action=publicLdbExtract

Description: ©2014-2020 - Ministarstvo pravosuđa i uprave te Državna geodetska uprava. Sva prava pridržana. Sadržaj aplikacije isključiva je odgovornost Ministarstva pravosuđa i uprave te Državne geodetske uprave i ne odražava nužno gledišta Europske unije.

2. Text link: javna aplikacija - oss.uredjenazemlja.hr

Domain: oss.uredjenazemlja.hr

Link: http://oss.uredjenazemlja.hr/

Description: Više informacija na: www.uredjenazemlja.hr. Ovaj je sustav jedna je od ključnih poluga izgradnje e-Hrvatske i razvoja poduzetništva i osiguranja povjerenja građana u registre. Vlada Republike Hrvatske. Statistika: Ukupno upita u sustav: 803182913; Pregled ...

3. Text link: sudreg.pravosudje.hr

Domain: sudreg.pravosudje.hr

Link: http://sudreg.pravosudje.hr/registar/f?p=150:1

Description: We would like to show you a description here but the site won’t allow us.

4. Text link: e-Izvadak iz sudskog registra - pravosudje.gov.hr

Domain: pravosudje.gov.hr

Link: https://pravosudje.gov.hr/vijesti/e-izvadak-iz-sudskog-registra/21811

Description: Od danas se službeni izvadak iz sudskog registra može dobiti putem internetske stranice sudreg.pravosudje.hr Izvadak sadrži podatke o jednom subjektu upisa koji vrijede ili su vrijedili u nekom trenutku te je na raspolaganju više opcija aktivnog i povijesnog e-Izvatka ovisno o potrebi njegova korištenja u pravnom prometu.

5. Text link: Gruntovnica Zemljišne knjige, Arkod, Katastar, ONLINE

Domain: gruntovnica-arkod-katastar.blogspot.com

Link: https://gruntovnica-arkod-katastar.blogspot.com/2012/06/gruntovnica-zemljisne-knjige-arkod_04.html

Description: Zemljišne knjige - e-izvadak e-izvadak.pravosudje.hr Katastar i Gruntovnica katastarigruntovnica Gradski ured za katastar i geodetske poslove Odjel za katastar zemljišta i nekretnina ... Zemljišne knjige - e-izvadak ZK ulošci Podulošci KPU Glavne knjige Statusi Z predmeta Knjige položenih ugovora Zemljišno knjižni odjel

6. Text link: Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske - Zemljišne knjige

Domain: pravosudje.gov.hr

Link: https://pravosudje.gov.hr/UserDocsImages/6668

Description: Što je to izvadak iz zemljišne knjige (vlasnički list, gruntovni izvadak, zemljišnoknjižni izvadak)? Izvadak iz zemljišne knjige je javna isprava koja se izdaje o knjižnom stanju cijelog zemljišnoknjižnog tijela ili određenog zemljišnoknjižnog tijela, a podaci navedeni u izvatku moraju se doslovno slagati s upisima u glavnoj knjizi.

7. Text link: Sadržaj i namjena - e-izvadak.pravosudje.hr

Domain: e-izvadak.pravosudje.hr

Link: https://e-izvadak.pravosudje.hr/public/inspire_dkp.jsp

Description: Državna geodetska uprava kao subjekt NIPP-a učinila je dostupnom mrežnu uslugu pregleda katastarskih čestica i katastarskih općina. Mrežna usluga pregleda razvijena je u skladu s INSPIRE provedbenim pravilima za mrežne usluge te specifikacijom za INSPIRE temu Katastarske čestice – Tehničke smjernice .Dostupna usluga pregleda sadrži INSPIRE objektne klase: CP:CadastralParcel i CP ...

8. Text link: Središnji državni portal - Zemljišnoknjižni izvadak

Domain: gov.hr

Link: https://gov.hr/moja-uprava/stanovanje-i-okolis/vlasnicka-prava/zemljisnoknjizni-izvadak/1856

Description: Zemljišnoknjižni izvadak je dokaz o vlasništvu ili nekom drugom pravu koje može biti predmetom upisa u zemljišnu knjigu Zemljišnoknjižni izvadak je dokaz o vlasništvu ili nekom drugom pravu koje može biti predmetom upisa u zemljišnu knjigu. Izvadci iz zemljišne knjige uživaju javnu vjeru i imaju dokaznu snagu javnih isprava.

9. Text link: e-komunikacija - pravosudje

Domain: usluge.pravosudje.hr

Link: https://usluge.pravosudje.hr/komunikacija-sa-sudom/

Description: Zemljišne knjige imaju zaseban sustav koji nije povezan s e-Komunikacijom. Komunikacija elektroničkim putem sa zemljišnoknjižnim odjelima može se odvijati isključivo putem One-Stop-Shop Zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra na poveznici https://oss.uredjenazemlja.hr/.

10. Text link: katastar.hr - Državna geodetska uprava

Domain: katastar.hr

Link: http://katastar.hr/

Description: KATASTAR U POKRETU. Portal omogućuje uvid u različite prostorne informacije u ovisnosti o vašoj trenutačnoj lokaciji. Odredite lokaciju, upoznajte prostor oko sebe. Pretraži, istraži, saznaj podatke o odabranoj lokaciji. Kupite podatke bez odlaska u katastarski ured.

Load more (10)