Results for keyword: poiiś 2014 2020

Top keyword related from Google/Bing/Yahoo of poiiś 2014 2020

polls 2016 2020

Load more

Top URL related to poiiś 2014 2020

1. Text link: Infrastruktura i Środowisko - Ministerstwo Funduszy i ...

Domain: www.pois.gov.pl

Link: https://www.pois.gov.pl/

Description: 2020 rok pod znakiem walki z COVID-19 04.01.2021. Postępy w realizacji programów na lata 2014-2020 - stan na 3 stycznia 2021 roku 31.12.2020. Ostatnia umowa w sektorze energetyka w 2020 roku Zobacz wszystkie wiadomości ...

2. Text link: Infrastructure and Environment Operational Programme, 2014 ...

Domain: www.buildup.eu

Link: https://www.buildup.eu/en/explore/links/infrastructure-and-environment-operational-programme-2014-2020-poland

Description: The Polish Infrastructure and Environment Operational Programme (POIiŚ) for 2014-2020 is a national programme for the support of low-carbon economy, environmental protection, combat and adaptation to climate change, transport and energy security. It is the largest operational programme in Poland for the period 2014-2020.

3. Text link: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 ...

Domain: www.nfosigw.gov.pl

Link: http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-zagraniczne/program-operacyjny-infrastruktura-i-srodowisko-2014-2020/

Description: Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020) to krajowy program wspierający gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne.

4. Text link: POIiŚ 2014-2020 - Polska Agencja Żeglugi Powietrznej ...

Domain: www.pansa.pl

Link: https://www.pansa.pl/poiis-2014-2020/

Description: Home Horyzont 2020 Łącząc Europę (CEF) POIiŚ 2014-2020 POIiŚ 2007-2013 X Strona główna Aktualności Cele Zakres Galeria Fundusz Spójności Linki Konkurs “DOFE” X POIiŚ 2014-2020 „Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym- etap II” (POIS.03.01.00-00-0027/16-01) Koszt całkowity: 231 562 136 PLNDofinansowanie UE: 158 475 368 PLN Okres realizacji ...

5. Text link: W RAMACH POIIŚ 2014-2020

Domain: www.gov.pl

Link: https://www.gov.pl/attachment/45f4d2e3-f436-4ce0-a838-6255af700ade

Description: POIiŚ 2014-2020 (dalej: LPS), jest dokumentem pomocniczym w procesie tworzenia listy dojrzałych. projektów istotnych dla sektora energetyki, w obszarze przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej. oraz gazu, rozbudowy terminala LNG, które będą mogły uzyskać dofinansowanie z funduszy UE na. lata 2014-2020, w ramach Programu Operacyjnego ...

6. Text link: Program POIiŚ 2014-2020 – Państwowe Gospodarstwo Wodne ...

Domain: stopsuszy.pl

Link: https://stopsuszy.pl/informacje-o-projekcie/pois/

Description: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020) to największy program finansowany z funduszy europejskich w Polsce. Środki z programu przeznaczone zostaną między innymi na: gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne oraz ochronę zdrowia i dziedzictwo kulturowe.

7. Text link: Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - CUPT

Domain: www.cupt.gov.pl

Link: https://www.cupt.gov.pl/fundusze-europejskie/program-infrastruktura-i-srodowisko-2014-2020

Description: W latach 2014-2020 CUPT (pełniąc rolę Instytucji Pośredniczącej) odpowiada za wdrażanie POIiŚ w zakresie projektów transportowych.Bogatszy o doświadczenia z wdrażania POIiŚ w poprzednim okresie programowania (2007-2013), CUPT kompleksowo wspiera Beneficjentów w procesie przygotowania inwestycji i ich realizacji, aby jak najefektywniej wykorzystać środki unijne przewidziane do ...

8. Text link: POIiŚ 2014-2020 :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i ...

Domain: www.gddkia.gov.pl

Link: https://www.gddkia.gov.pl/pl/2966/POIiS-2014-2020

Description: POIiŚ 2014-2020 - brak komunikatu o id: serwis_description. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Departament Programów Infrastrukturalnych: www.miir.gov.pl Instytucja Pośrednicząca dla projektów drogowych - Centrum Unijnych Projektów Transportowych: www.cupt.gov.pl

9. Text link: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Domain: poiis.nfosigw.gov.pl

Link: http://poiis.nfosigw.gov.pl/

Description: 26-11-2020 V nabór - Siódmy etap list projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu POIS.02.05.00-IW.02-00-005/18

Load more (9)