Results for keyword: programarea 2014 – 2020

Top keyword related from Google/Bing/Yahoo of programarea 2014 – 2020

Load more

Top URL related to programarea 2014 – 2020

1. Text link: Programarea 2014-2020 – Magna.ro - Consultanta Accesare ...

Domain: www.magna.ro

Link: http://www.magna.ro/index.php/programarea-2014-2020/

Description: Programarea 2014-2020. ... Programul Operaţional Regional 2014-2020, varianta ianuarie 2015, aflat în negocieri cu reprezentanţii Comisiei Europene. Consulta aici. 10 februarie 2015

2. Text link: MFE 2014-2020 - Programe

Domain: www.fonduri-ue.ro

Link: https://www.fonduri-ue.ro/po

Description: Programare 2014-2020: Cadrul Strategic Național de Referință (FEDR, FC, FSE) Acordul de Parteneriat (FEDR, FC, FSE, FEADR, FEPAM) Orientare strategică și de programare ‐ linii directoare CE privind coeziunea economică, socială și teritorială, ținând seama de politicile comunitare relevante. Strategia Europa 2020

3. Text link: Programarea fondurilor structurale pentru perioada 2014 ...

Domain: www.amosnews.ro

Link: https://www.amosnews.ro/programarea-fondurilor-structurale-pentru-perioada-2014-2020-si-oportunitatile-pentru-mediul-2014-07

Description: Programarea fondurilor structurale pentru perioada 2014-2020 și oportunitățile pentru mediul antreprenorial. Ministerul român al Fondurilor Europene, Ambasada Italiei la București și Confindustria România își exprimă satisfacția pentru realizarea evenimentului comun, care a avut loc miercuri organizat în cadrul semestrului de ...

4. Text link: ANALIZA SOCIO-ECONOMICĂ PENTRU PROGRAMAREA FONDURILOR ...

Domain: old.fonduri-ue.ro

Link: http://old.fonduri-ue.ro/posdru/images/doc2013/mmfpspvincluziunesociala.pdf

Description: pentru programarea Fondurilor Europene 2014-2020 Cuprins ... pentru 2014-2020 2.1 Produsul Intern Brut România a suferit o scădere semnificativă a producţiei economice în timpul crizei globale. Recesiunea s-a instalat în al treilea trimestru al anului 2008 şi s-a accentuat acut în 2009.

5. Text link: Analiz ă Socio-Economic pentru programarea Fondurilor ...

Domain: www.fonduri-structurale.ro

Link: https://www.fonduri-structurale.ro/Document_Files//Stiri/00011968/hcqxi_Analiza%20socio-ec%20antreprenoriat%20si%20economie%20sociala.pdf

Description: pentru programarea Fondurilor Europene 2014-2020 I. Obiectiv tematic, priorit ăŃi din Strategia Europa 2020 (încadrare domeniu GLT) Conform Cadrului Strategic Comun (CSC),1 domeniul afacerilor sociale şi incluziunii sociale este subsumat Obiectivului tematic 9 ”Promovarea incluziunii sociale şi combaterea s ărăciei”,

6. Text link: Programarea Strategică Politica de Coeziune 2014-2020

Domain: www.adrse.ro

Link: http://www.adrse.ro/Documente/Planificare/PDR/2014/1.Planificare_strategica.pdf

Description: privind dezvoltarea regională in perioada 2014-2020 Programarea Strategică: Politica de Coeziune 2014-2020 Valeriu Ajder Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est . 2 European Union Regional Policy – Employment, Social Affairs and Inclusion Agenda

7. Text link: ANALIZA SOCIO-ECONOMICĂ PENTRU PROGRAMAREA FONDURILOR ...

Domain: old.fonduri-ue.ro

Link: http://old.fonduri-ue.ro/posdru/images/doc2013/mmfpspvimbatranireactiva.pdf

Description: PENTRU PROGRAMAREA FONDURILOR EUROPENE 2014-2020 ÎN DOMENIUL PROTECȚIA DREPTURILOR SOCIALE/DEMOGRAFIE ȘI ÎMBĂTRÂNIRE ACTIVA. 2 Comitetul Consultativ Tematic OCUPARE, INCLUZIUNE SOCIALĂ şi SERVICII SOCIALE Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale și Persoanelor Vârstnice

8. Text link: POLITICA DE COEZIUNE 2014-2020 - European Commission

Domain: ec.europa.eu

Link: https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/smart_specialisation_ro.pdf

Description: POLITICA DE COEZIUNE 2014-2020 Noile norme și noua legislaţie care reglementează următoarea rundă de investiţii din cadrul politicii de coeziune pentru perioada 2014-2020 au fost aprobate de Consiliul Uniunii Europene în luna decembrie 2013. Această fişă informativă face parte dintr-o serie de astfel de fişe şi evidenţiază

9. Text link: Programare POR 2021-2027 - Regio ADRC - POR 2014-2020

Domain: regio-adrcentru.ro

Link: http://regio-adrcentru.ro/programare-2021-2027/

Description: Pentru perioada de programare 2021-2027 a fost prevăzut pentru Politica de coeziune un buget modern, simplu și flexibil, în valoare totală de 373 miliarde euro. România are propusă o alocare de 30,6 miliarde euro cu 8% mai mult decât în perioada 2014- 2020. Din această sumă: – 17,72 mld. Euro sunt prevăzute pentru FEDR inclusiv …

10. Text link: MFE 2014-2020 - Orientări beneficiari

Domain: www.fonduri-ue.ro

Link: http://www.fonduri-ue.ro/orientari-beneficiari

Description: Cadrul financiar multianual 2014-2020. Date SMIS privind stadiul proiectelor contractate; Lista proiectelor contractate 2007-2013 (31 august 2016)

Load more (10)