Results for keyword: volnych pracovnych

Top keyword related from Google/Bing/Yahoo of volnych pracovnych

volnych pracovnychnahlasovanie volnych pracovnych miestnahlaska volnych pracovnych miest

Load more

Top URL related to volnych pracovnych

1. Text link: Voľné pracovné miesta - ISTP

Domain: www.istp.sk

Link: https://www.istp.sk/volne-pracovne-miesta

Description: Voľné pracovné miesta, poradenstvo pri voľbe povolania, opisy zamestnaní slovenského trhu práce, mzdy na Slovensku, aktuálne spravodajstvo.

2. Text link: NOVÁ povinnosť zamestnávateľa NAHLASOVAŤ VOLNÉ PRACOVNÉ ...

Domain: biznisklub.sk

Link: https://biznisklub.sk/nova-povinnost-zamestnavatela-nahlasovat-volne-pracovne-miesta-pri-nesplneni-pokuta-do-vysky-300-eur/

Description: Vytlačiť celý článok alebo uložiť ako PDFOdo dňa 01. januára 2019 sú zamestnávatelia povinní v prípade, ak majú voľné pracovné miesto, dané pracovné miesto nahlásiť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. K zavedeniu tejto povinnosti došlo údajne za účelom jednoduchšej identifikácie zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily. V danej súvislosti je potrebné ...

3. Text link: ÚPSVaR > Nahláška voľného pracovného miesta > Nahláška ...

Domain: www.upsvr.gov.sk

Link: https://www.upsvr.gov.sk/volne-pracovne-miesta/nahlasovanie-volnych-pracovnych-miest-zamestnavatelmi/nahlaska-volneho-pracovneho-miesta.html?page_id=12967

Description: Voľné pracovné miesta (VPM) môžete nahlásiť: online prostredníctvom webovej stránky www.istp.sk.Po jednoduchej a bezplatnej registrácii v systéme ISTP (Registrácia v ISTP.sk) môžete bezplatne vytvárať, evidovať a zverejňovať Vaše ponuky pracovných miest a osloviť tak uchádzačov o zamestnanie evidovaných na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny (úrad) ako aj ...

4. Text link: ÚPSVaR > Nahlasovanie voľných pracovných miest ...

Domain: www.upsvr.gov.sk

Link: https://www.upsvr.gov.sk/volne-pracovne-miesta/nahlasovanie-volnych-pracovnych-miest-zamestnavatelmi.html?page_id=12930

Description: Občan Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.

5. Text link: Na Slovensku je 75-tisíc voľných pracovných miest, pozrite ...

Domain: dennikn.sk

Link: https://dennikn.sk/950853/na-slovensku-je-75-tisic-volnych-pracovnych-miest-pozrite-si-kde-chybaju-ludia/

Description: Premiér Robert Fico (Smer) označil za najväčšiu výzvu tohto roka nedostatok pracovnej sily. Povedal, že od firiem dostáva v podstate tú istú otázku, ako nájsť ešte časť pracovnej sily medzi nezamestnanými, alebo aké iné opatrenia je vláda ochotná urobiť na riešenie problému s chýbajúcimi pracovníkmi.

6. Text link: Zverejňovanie informácií o voľných pracovných miestach ...

Domain: www.skolskyportal.sk

Link: https://www.skolskyportal.sk/personalistika/zverejnovanie-informacii-o-volnych-pracovnych-miestach

Description: Zverejňovanie informácií o voľných pracovných miestach je riadené dvoma zákonmi. Kým zákon o výkone práce vo verejnom záujme č. 552/2003 Z. z. ukladá všeobecnú povinnosť zamestnávateľa informovať o voľných pracovných miestach, zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch, ukladá povinnosť zverejňovať informácie o voľnom pracovnom mieste ...

7. Text link: Zoznam voľných pracovných pozícií | ŽSR

Domain: www.zsr.sk

Link: https://www.zsr.sk/kariera/volne-pracovne-pozicie/zoznam-volnych-pracovnych-pozicii/

Description: © 2008-2020 ŽSR. Navrhla spoločnosť InterWayInterWay

8. Text link: Ponuky voľných pracovných pozícií

Domain: tasnv.000webhostapp.com

Link: https://tasnv.000webhostapp.com/uradnatabula/ponuky-volnych-pracovnych-pozicii.html

Description: učiteľa/učiteľky všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobáciou telesná výchova + ďalší predmet. zverejnené 23.3.2020

9. Text link: Nahláška voľných pracovných miest

Domain: www.employment.gov.sk

Link: https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/uvod/formulare-ziadosti/nahlaska_vpm.xlsx.pdf

Description: Vážený zamestnávateľ! Žiadame Vás, aby ste Vaše voľné pracovné miesta nahlasovali na úrade PSVR, v ktorého pôsobnosti sa nachádza miesto výkonu práce.

10. Text link: Ponuka voľných pracovných miest - Fakultná nemocnica s ...

Domain: www.fnspza.sk

Link: http://www.fnspza.sk/sk/kariera/ponuka-volnych-pracovnych-miest

Description: Ponuka voľných pracovných miest. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, Ul. V. Spanyola 43, 012 07 Žilina. Podrobnú ponuku voľných pracovných miest nájdete na >>>www.istp.sk<<< FNsP Žilina hľadá (zdravotnícke profesie):

Load more (10)